„Szczególny nacisk w Parlamencie Europejskim pragnę położyć na kwestie związane z ochroną życia od momentu poczęcia, aż do naturalnej śmierci. Zamierzam aktywnie działać nad właściwym uregulowaniem kluczowych zagadnień bioetycznych, zarówno w prawodawstwie unijnym, jak i polskim”.


Poseł IV, V, VI i VII kadencji

Z polityką parlamentarną związany od 2001 roku. Poseł Prawa i Sprawiedliwości
w Sejmie IV, V, VI i VII kadencji. W Sejmie VI kadencji wybrany na stanowisko Przewodniczącego Komisji Zdrowia, które sprawował także w Sejmie VII kadencji.
Od 2005 do 2007 roku sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia.

Senator RP VIII kadencji

21 kwietnia 2013 r. w wyborach uzupełniających do Senatu RP w okręgu numer 73, obejmującym Rybnik oraz powiaty rybnicki i mikołowski, otrzymał mandat senatora, zdobywając 28,48% głosów. Członek senackiej Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Zdrowia.

Deputowany do Parlamentu Europejskiego VIII kadencji

Od 2014 roku deputowany do Parlamentu Europejskiego VIII kadencji. Przewodniczący Delegacji do Komitetu Parlamentarnego CARIFORUM-UE, członek Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności oraz Konferencji Przewodniczących Delegacji i Komisji Handlu Międzynarodowego.


Aktualności

Archiwum aktualności

21.02.2017

PROMOCJA ZDROWEGO STYLU ŻYCIA: NOWY PORTAL NPZ

„Serwis to duży krok do przodu, jeśli chodzi o zdrowie Polaków. To nie będzie rewolucja z dnia na dzień, ale pozwoli konsekwentnie zmieniać sposób, w jaki żyjemy” – oświadczył Minister Zdrowia Konstanty Radziwiłł podczas konferencji prasowej dotyczącej nowego portalu internetowego NPZ: Serwisu Zdrowie.
08.02.2017

ZNIESIENIE OBOWIĄZKU WIZOWEGO DLA GRUZJI

2 lutego Parlament Europejski zaakceptował zwolnienie obywateli Gruzji udających się do Unii Europejskiej na krótki pobyt z obowiązku posiadania wizy. Zniesienie obowiązku wizowego poparło 553 posłów, 66 było przeciw, 28 wstrzymało się od głosu.
08.02.2017

PREMIER BEATA SZYDŁO LAUREATKĄ NAGRODY KLUBÓW „GAZETY POLSKIEJ”

Premier Beata Szydło została uhonorowana Nagrodą Klubów „Gazety Polskiej” za „rozwagę, pracowitość, energię, za umiejętność stworzenia zespołu, współpracy z innymi, podziału zadań” oraz za „umiejętność korzystania z talentów, zdolności i pomysłów innych dla wspólnego celu”.