Aktualności

11.03.2015

SESJA WIOSENNA MŁODZIEŻOWEJ SZKOŁY LIDERÓW

W dniach od 6 do 8 marca w Hotelu „AGRO” w Mikołowie – Śmiłowicach miała miejsce Sesja Wiosenna XVI Regionalnej Edycji Młodzieżowej Szkoły Liderów Młodzieżowych Animatorów Programów Profilaktycznych w Mikołowie. Przedsięwzięcie wsparł m.in. poseł do Parlamentu Europejskiego, Bolesław Piecha.
 
Młodzieżowa Szkoła Liderów jest niepubliczną placówką kształcenia ustawicznego przy Stowarzyszeniu Klub Abstynenta „POWRÓT”, oficjalnie działającą od 1999 roku. Jej celem jest: przygotowanie młodzieży do pełnienie roli lokalnych animatorów programów profilaktycznych, nabywanie przez młodzież umiejętności tworzenia grup zadaniowych promujących w swoim otoczeniu zdrowy styl życia i trzeźwość, a także wiedzy z obszaru wczesnej profilaktyki związanej z przeciwdziałaniem uzależnieniom i zapobieganiem HIV/AIDS, integracja młodzieży i nauczanie jej tolerancji i umiejętności rozwiązywania konfliktów w swoim środowisku.
 
Uroczyste Otwarcie XVI REMSL i Sesji Wiosennej odbyło się 6 marca. Dokonali go Starosta Mikołowski – Henryk Jaroszek oraz Burmistrz Mikołowa – Stanisław Piechula. Podczas otwarcia wystąpienie inauguracyjne wygłosił Tadeusz Rosa – twórca i kierownik szkoły. Mówił on o 16 latach funkcjonowania jedynej tego typu szkoły w kraju. Szczególnie podkreślał też fakt, że mass-media nie są zainteresowane komunikowaniem o pracy profilaktycznej ukierunkowanej na przeciwdziałanie występowania zjawisk związanych z uzależnieniami: narkomanią czy alkoholizmem, przemocą, HIV/AIDS czy nietolerancją.
 
W uroczystym otwarciu XVI REMSL wzięli udział między innymi: młodzież – słuchacze szkoły, prowadzący, wykładowcy, realizatorzy programu „KOREKTA”, opiekunowie młodzieży, wolontariusze, kierownictwo szkoły, a także członkowie organizacji III sektora, samorządowcy, urzędnicy państwowi, w tym dyrektorzy, pedagodzy i psycholodzy ze szkół, których młodzież uczestniczy w programie oraz przedstawiciele mediów. „MONAR” reprezentowany był przez Dyrektora Ośrodków Leczenia Uzależnionych w Krakowie i Kielcach – Mariusza Kajdę, który jest członkiem Zarządu Głównego „MONAR”. Gratulacje twórcom szkoły złożyli: poseł do Parlamentu Europejskiego Bolesław Piecha oraz dyrektor Biura Krajowego eurodeputowanego – Katarzyna Dutkiewicz.
 
Program Sesji Wiosennej obejmował 21 godzin lekcyjnych warsztatów, ćwiczenia w grupach oraz 8 godzin lekcyjnych wykładów dla wszystkich słuchaczy. Dodatkowo zorganizowano 3 godziny dydaktyczne zajęć seminaryjnych oraz 3 godziny dydaktyczne programu profilaktycznego „KOREKTA”, mającego na celu minimalizację lub redukcję szkód wynikających z powodu picia alkoholu przez młodzież.
 
Materialnie przedsięwzięcie wsparł między innymi eurodeputowany Bolesław Piecha.
 

powrót do góry

29.10.2019

76 nowych pozycji na liście leków refundowanych

23 października ukazało się obwieszczenie Ministra Zdrowia w związku z poszerzonym wykazem leków refundowanych. Od 1 listopada tego roku, ceny 631 produktów leczniczych wydawanych na receptę będą niższe. Zyskają pacjenci zmagający się z chorobą Leśnikowskiego-Crohna, rakiem jelita grubego, cukrzycą, czy stwardnieniem rozsianym.
23.10.2019

Zawarto nowe porozumienia w sprawie Brexitu. Co to oznacza?

17 października, w Brukseli rozpoczęło się 2-dniowe posiedzenie liderów UE w sprawie Wielkiej Brytanii. Według komentatorów była to „ostatnia szansa” na uzyskanie porozumienia, które umożliwi Zjednoczonemu Królestwu opuścić UE 31 października. Za sprawą poprawki posła Olivera Letwina, zostało to odroczone.
23.10.2019

Inspekcja handlowa przejmuje dowodzenie – trwa walka o zdrowie Polaków!

16 października Sejm zatwierdził dwie nowelizacje ustaw – o inspekcji handlowej i prawie ochrony środowiska. Aktualizacje oczekują na podpis Prezydenta Andrzeja Dudy. W świetle nowego prawa Inspekcja Handlowa wymierzy kary pieniężne jednostkom odpowiedzialnym za sprzedaż i dystrybucję kotłów, które nie spełniają wymogów unijnych.