Wizja


Wyrównanie poziomu polskiej służby zdrowia do standardów Unii Europejskiej

Moim celem jest naprawa polskiej służby zdrowia oraz dostosowanie jej poziomu do standardów Unii Europejskiej. Dążę do tego, aby wszyscy obywatele mieli równy i sprawiedliwy dostęp do świadczeń zdrowotnych. Polityka zdrowotna jest integralną częścią całościowej polityki społecznej państwa, gdyż między jakością życia a stanem zdrowia społeczeństwa istnieje ścisły związek. Kwestie z tym związane są mi – jako lekarzowi – szczególnie bliskie, dlatego tak bardzo zależy mi na zagwarantowaniu naszym obywatelom najlepszej jakości opieki medycznej. Dowiedz się więcej.

Promowanie gospodarki opartej na węglu

Reprezentując interesy Polski na arenie europejskiej, dbam o promowanie opartej na węglu gospodarki. Energia, pozyskiwana z tego obficie występującego w naszym kraju surowca, jest najtańsza. Nowoczesne technologie mogą dać Polsce ogromne szanse na skuteczniejsze, przynoszące mniej szkód zarządzanie emisjami gazów cieplarnianych. Jestem więc przekonany o tym, że należy w pełni wykorzystać potencjał gospodarczy naszego kraju – o to walczę w Parlamencie Europejskim. Dowiedz się więcej.

Ochrona życia od momentu poczęcia do naturalnej śmierci

Priorytetowe dla mnie jest uregulowanie kluczowych zagadnień bioetycznych, związanych z ochroną życia od momentu poczęcia do naturalnej śmierci. Istotą każdego państwa demokratycznego jest prawo do życia jako prawo o charakterze absolutnym. Chciałbym, aby takie gwarancje ochrony życia ludzkiego we wszystkich fazach jego rozwoju były przestrzegane. To może zapewnić przede wszystkim zmiana prawodawstwa nie tylko polskiego, ale i unijnego. Dowiedz się więcej.
„Szczególny nacisk w Parlamencie Europejskim pragnę położyć na kwestie związane z ochroną życia od momentu poczęcia, aż do naturalnej śmierci. Zamierzam aktywnie działać nad właściwym uregulowaniem kluczowych zagadnień bioetycznych, zarówno
w prawodawstwie unijnym, jak i polskim”.